Oferta

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PRACOWNI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
PSYCHOTESTY - 24 Szczecin

 • W pracowni wykonujemy badania kierowców, operatorów sprzętu i innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • Dostosowujemy godzinę badania do indywidualnych potrzeb klienta.
  Również w soboty i niedzielę - zapraszamy klientów ze Szczecina i okolic.
 • Badania przeprowadzamy indywidualnie lub w małych grupach aby nie przedłużać czasu badania.
 • Pracownia znajduje się w centrum Szczecina w dogodnej lokalizacji, niedaleko Placu Kościuszki.
 • Badania prowadzimy w miłej i serdecznej atmosferze, rzetelnie, ale bez zbędnego stresu.
 • Do badań używamy wysokiej jakości sprzętu oraz testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Zapraszamy do współpracy  firmy i instytucje – oferujemy zniżki w przypadku umów grupowych.
 • Nasza pracownia figuruje w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem Z – PP 084

Cennik badań psychologicznych

 • Badania psychologiczne kierowców zawodowych kategorii:
  C1,C1+E, C, C+E, D, D+E, T
150 zł
 • Badania psychologiczne dla kandydatów na kierowców kategorii: 
  C1,C1+E, C, C+E, D, D+E, T
150 zł
 • Badania psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców TAXI
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
150 zł
 • Badania psychologiczne kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  i przewożących wartości pieniężne
150 zł
 • Badania psychologiczne egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
150 zł
 • Badania psychologiczne kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierowców skierowanych na badania przez Policję, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierowców zatrzymanych przez policję  za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innych środków psychoaktywnych
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierujących pojazdem, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, w którym pojawili się zabici lub ranni
150 zł
 • Badania psychologiczne kierujących pojazdem, którzy w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
150 zł
 • Badania psychologiczne motorniczych tramwaju i kandydatów na motorniczych tramwaju
150 zł
 • Badanie inspektora transportu drogowego
150 zł
 • Badanie psychologiczne kierowców  pojazdów służbowych i wykorzystujących samochód prywatny w celach służbowych
100 zł
 • Badanie psychologiczne operatorów wózków widłowych i jezdniowych
80 zł
 • Badanie psychologiczne operatorów maszyn budowlanych lub drogowych: dźwigów, koparek, ładowarek, suwnic, walców, żurawi, oświetlenia ulic, urządzeń wiertniczych itp.
80 zł
 • Badanie psychologiczne osób pracujących na wysokościach: murarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, tynkarz, monter konstrukcji stalowych, elektromonter linii energetycznych, elektromonter, elektroenergetyk
80 zł
 • Badanie psychologiczne marynarzy i osób starających się o pracę na morzu
240 zł
 • Badanie pracownika ochrony fizycznej
120 zł
 • Badanie psychologiczne w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej
120 zł
 • Badanie psychologiczne pracownika dozoru technicznego
120 zł
 • Badanie psychologiczne w zakresie medycyny pracy na inne stanowiska pracy, na podstawie skierowania lekarza lub pracodawcy
100 zł
 • Badanie psychologiczne pracowników służby leśnej
100 zł
 • Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej
250 zł
   

Psychotesty dla kierowców Szczecin - oferujemy zniżki dla firm przy umowach grupowych. Zapraszamy do współpracy.

 

Przebieg badań psychologicznych

Jak przebiega badanie psychologiczne w pracownicy Psychotesty Szczecin ?

 

Jak umówić się na badanie ?

Proszę zadzwonić pod numer 722 777 222 i uzgodnić dogodny termin i godzinę badania.

 

Co trzeba zabrać ze sobą na badanie psychologicze ?

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Kierowcy powinni mieć przy sobie prawo jazdy.
 2. Skierowanie na badanie, jeśli zostało wystawione przez lekarza lub pracodawcę.
 3. Okulary do patrzenie/czytania lub soczewki kontaktowe (jeśli są używane).
 4. Skierowanie na badanie, jeśli zostało wystawione przez urząd (w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych, prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, spowodowania wypadku drogowego, w którym ktoś został zabity lub ranny).
 5. Dane do faktury (jeśli jest potrzebna osobie badanej) to jest: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer NIP firmy.

 

Jak przygotować się do badania psychologicznego ?

 1. Do badania powinno się przystąpić w jak najlepszej kondycji psychofizycznej (być zdrowym, wypoczętym i najedzonym).
 2. Nienależy spożywać alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub substancji, które mogą negatywnie wpływać na stan osoby badanej do 48 godzin przed badaniem.
 3. Wskazane jest, aby nie przychodzić na badania po całym dniu pracy.

 

Ile trwa i z czego składa się badanie psychologiczne ?

 

Czas trwania zależy od rodzaju i celu badania oraz predyspozycji i wieku osoby badanej. Badanie kierowcy trwa od 50 minut do 1,5 godziny. Badanie operatorów maszyn zajmuje od 30 do 50 minut.

Przed badaniem psycholog sprawdza tożsamość badanego. Następnie dobiera odpowednie metody w zależności od celu badania.

Badanie psychologiczne kierowcy lub osoby skierowanej na nie w ramach medycyny pracy, składa się z kilku części:

- Najpierw badany odpowiada na pytania psychologa dotyczące między innymi samopoczucia, stanu zdrowia, wykonywanej pracy, itp.

- Następnie badana osoba otrzymuje arkusze z zadaniami lub pytaniami. Na tych arkuszach zaznacza wybrane przez siebie odpowiedzi. Dzięki temu sprawdza się u osoby badanej między innymi: spostrzegawczość, pamięć, radzenie sobie ze stresem, impulsywność i poszukiwanie stymulacji.

- Potem psycholog bada sprawność psychomotoryczną przy użyciu specjalnych aparatów takich jak: miernik czasu reakcji czy aparat krzyżowy. Sprawdza dzięki temu na przykład szybkość, adekwatność reakcji i koordynację wzrokowo – ruchową badanego.

- Na koniec psycholog przeprowadza wywiad, oblicza wyniki wykonywanych testów, zadań sprawnościowych i wystawia orzeczenie psychologiczne.


Orzeczenie psychologiczne wydawane jest osobie badanej na miejscu, zaraz po zakończeniu badania.

 

Co ile lat wykonuje się badania psychologiczne ?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

 

 

Badania psychologiczne innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej wykonuje się tak często, jak wskazuje to lekarz medycyny pracy lub pracodawca.

 

Badania kierowców

Badania kierowców

W pracowni przeprowadzamy badania psychologiczne dla:

 • Kierowców zawodowych uprawnionych do kierowania pojazdami kategorii:
  C1,C1+E, C, C+E, D, D+E, T.
 • Kandydatów  na prawo jazdy kategorii:
  C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, T.
 • Kierowców i kandydatów na kierowców taxi.
 • Kierowców i kandydatów na kierowców busów i autobusów.
 • Motorniczych tramwaju.
 • Kandydatów na motorniczych tramwaju.
 • Egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.
 • Kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.
 • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu: policji, pogotowia, straży pożarnej, służby więziennej, nadzoru ruchu.
 • Kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.
 • Kierowców pojazdów służących do przewożenia wartości pieniężnych.
 • Kandydatów na kierowców pojazdów służących do przewożenia wartości pieniężnych.
 • Kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
 • Kandydaci na kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
 • Kierowców  pojazdów służbowych i wykorzystujących samochód prywatny w celach służbowych na przykład: przedstawicieli handlowych, kurierów.
 • Kierowców skierowanych na badania przez Policję, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych.
 • Kierowców zatrzymanych przez policję  za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu innych środków psychoaktywnych.
 • Kierujących pojazdem, którzy uczestniczyli w wypadku drogowym, w którym pojawili się zabici lub ranni.
 • Kierujących, którzy w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
 • Kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
 • Kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
 • Osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym.
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
  w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

 

Badania operatorów i innych zawodów

Badania operatorów i innych zawodów

 

W pracowni przeprowadzamy badania psychologiczne dla:

 • Operatorów dźwigów
 • Operatorów koparek
 • Operatorów ładowarek
 • Operatorów suwnic
 • Operatorów walców
 • Operatorów żurawi
 • Operatorów oświetlenia ulic
 • Operatorów wózków widłowych, jezdniowych i akumulatorowych
 • Operatorów meleksów
 • Operatorów urządzeń wiertniczych
 • Operatorów innych maszyn budowlanych lub drogowych
 • Monterów maszyn
 • Maszynistów uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków
 • Osób pracujących na wysokościach: murarz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, tynkarz, monter konstrukcji stalowych, elektromonter linii energetycznych, elektromonter, elektroenergetyk
 • Pracowników służby leśnej
 • Ochroniarzy
 • Pracowników dozoru technicznego
 • Osób starających się o pracę na morzu
 • Marynarzy
 • Inspektorów Transportu Drogowego
 • Osób pracujących w warunkach szczególnego obciążenia psychicznego: ratownicy, strażacy
 • Innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Badania psychologiczne dla powyższych zawodów wykonywane są dla kandydatów w celu uzyskania uprawnień oraz jako badania okresowe na zlecenie lekarza medycyny pracy lub pracodawcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287

 

 

 

Ważne informacje

Ważne informację dotyczące zmiany przepisów

 • W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, psycholog wykonujący badania psychotechniczne nie ma obowiązku wykonywać badań oceniających widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. opłata za badanie psychologiczne kierowcy zawodowego wynosi 150 zł.
 • Zgodnie z przepisami medycyny pracy, badania psychotechniczne mają obowiązek wykonać wszyscy pracownicy wykorzystujący samochód kat. B do celów zawodowych (np. przedstawiciele handlowi ikonsultanci, kierowcy przewożący sprzęt służący do pracy i kierowcy wykorzystujący samochód prywatny do celów służbowych) oraz wszyscy pracownicy wykonujący prace wymagające pełnej sprawności psychofizycznej (np. operatorzy wózków widłowych,  operatorzy sprzętu budowlanego, osoby pracujące na wysokościach).

Dojazd i kontakt

  Psycholog Jacek Wieteska
 
ul. Bł.  Królowej Jadwigi 40A/2
70-301 Szczecin
wejście od ul. Małkowskiego
tel.: 722 777 222
psychotesty24szczecin@gmail.com
 
Zapraszamy także
w soboty i niedziele
Na wszelki wypadek
zapisz w telefonie nasze dane: